Упражнения за подобряване на венозната циркулация

Изправено положение

 

Ходене на пети (за 30 секунди)

 
 

Изправяне на палци ( 10 -15 пъти)

 
 

Пристъпване от палци на пети и обратно (10 - 15 пъти)

 
 

Редуване на прибиране и разтваряне на стъпалата (10 - 15 пъти)