Упражнения за подобряване на венозната циркулация

Лежащо положение

 

Енергично движение на долните крайници, като при каране на колело (15 - 20 пъти)

 
 

Кръстосване и разкръстосване на изпънати долни крайници, подобно на ножица (10 - 15 пъти)

 
 

Описване на малки кръгове с изпънaти долни крайници (10 пъти)

 
 

Движение на пръстите при леко повдигнати и изпънати долни крайници: сгъване и разгъване (до 20 пъти)